Skip to content

Phương nam, mùa hè, buổi trưa là biểu hiện của Thái dương (theo đồ Thái cực). Tính chất rõ rệt nhất của Thái dương là Nhiệt khí. Ở người được gọi là Hỏa khí. Hỏa khí (hay còn gọi là Nhiệt) là một trong sáu yếu tố vẫn luôn tồn tại bên trong cơ thể, giữ cho cơ thể hoạt động một cách điều hòa. Bên cạnh Hỏa còn có Phong (gió), Thấp (độ ẩm), Táo (độ khô), Hàn (lạnh), Thử (nắng), tất cả gọi chung là Lục Khí (6 thứ Khí).

...continue reading "Hỏa khí – Học thuyết ngũ hành"

Theo triết học cổ Trung Hoa, tất cả vạn vật đều phát sinh từ năm nguyên tố cơ bản và luôn trải qua năm trạng thái là: Thổ, Kim, Thủy, Mộc và Hoả. Năm trạng thái này gọi là Ngũ hành, chúng là quy ước của người Trung Hoa cổ đại để xem xét mối tương tác và quan hệ của vạn vật. Học thuyết Ngũ hành diễn giải sinh học của vạn vật qua hai nguyên lý cơ bản là Tương sinh và Tương khắc.

...continue reading "Học thuyết ngũ hành"

Âm dương là hai khái niệm được hình thành cách đây rất lâu. Các sự vật, hiện tượng đều luôn có mâu thuẫn nhưng lại thống nhất với nhau, không ngừng vận động, biến hóa để phát sinh, phát triển và tiêu vong từ đó cho ra học thuyết âm dương.

...continue reading "Học thuyết âm dương"

Phan Tâm Đường - Đông y chữa bệnh: là trang web chia sẻ thông tin kiến thức về đông y, lý luận y học cổ truyền trong điều trị bệnh, các vị thuốc và thảo dược trong đông y. Trang web cũng chia sẻ các phương pháp chữa bệnh theo đông y.

Sự ra đời của website:

Mục đích của website: